User Tools

Site Tools


markt

Markt

Binnen de markt vallen 6 functies. Dit zijn: pitbox, werkplaats, sloperij, dealer, tuner, en casino. De eerste drie functies kunnen “overgenomen” worden door spelers, wanneer zij in een team zitten. Zij kunnen hierdoor dus de markt beïnvloeden. Wanneer deze functies echter geen eigenaar hebben dan worden ze door het spel ingevuld.

De casino wordt door het spel zelf beheerd. Alles wat je verliest gaat naar het Paintracers Casino. Als je wint in het casino ben je daar natuurlijk zelf de gelukkige van.

Iedere nieuwe dag komen er bij de dealer Paintpods en bij de tuner onderdelen ter beschikking. Ook is het mogelijk om als speler een Paintpod of onderdeel te verkopen. Dit kan binnen de functie garage.

markt.txt · Last modified: 2022/11/09 12:46 by admin