User Tools

Site Tools


specificaties

Specificaties

De specificaties of in het kort “specs” bepalen hoe goed jou Paintpod daadwerkelijk is. De specificaties van je Paintpod bestaan uit een zestal onderdelen. Elk onderdeel heeft een bepaald level. Des te hoger het level is, des te beter je Paintpod zal presteren. Een Paintpod heeft altijd minimaal een motor en banden level 1, de overige onderdelen kunnen ook level 0 hebben (en dus niet geïnstalleerd zijn). Het maximale level van de onderdelen is level 6. Heb je alle onderdelen level 6 gemonteerd op je Paintpod, dan heb je een koningspod, zoals we dat noemen. In de ranglijst krijg je dan een * achter je naam, je bent dan gewoon pro.

De specificaties bestaan uit de volgende 6 onderdelen:

specificaties.txt · Last modified: 2022/11/09 13:30 by admin